Etikettering IML

In mold labeling (IML) är att med hjälp av robotar ladda etiketter direkt i formsprutans verktyg. Etiketten gjuts in och blir en integrerad del av produkten. Tekniken gör det möjligt att nå fotokvalitet.
 
Produkterna är ofta förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin, men kan även vara andra typer av förpackningar.

Produktionen körs i snabba flöden, ofta i verktyg med många kaviteter. Med cykeltider på några få sekunder laddar vi många etiketter, och plockar samtidigt ut lika många färdiga produkter.

Etiketten är i samma material som förpackningen. Enda främmande ämnet är tryckfärgen, vilket gör hela förpackningen lätt återvinningsbar.

Om konsument återanvänder förpackningen så är ju Er reklam med på den resan.

Hos plastburkar.tech:

  • Minupplaga 10 000 st avrundat uppåt jämna pallar.
  • Under rubriken Produkter kan Ni se på vilka förpackningar det är möjligt på.
  • Låga initialkostnader för tryck. 

Kontakta oss gärna för mer info.